ساعت فلش

آذر 1388 - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاکم سوادکوه

یاحسین غریب مادر

                  تویی ارباب دل من

یه گوشه چشم توبسه

                  واسه حل مشکل من

یه روزی میادآقاجون

                  که منم سگ توباشم

چشاموموقع مرگم

                 زیرپات گذاشته باشم

آقامن خودم میدونم

                 لایق این حرفهانیستم

ولی ازشماچه پنهون

                   ازاهل زمونه خستم

دل من عاشق میمونه

                    دائم ازشمامیخونه

منومیشناسی آقاجون

                    من همونم اون دیوونه

تموم مردم دنیا

                مارومیخونن دیوونه

آره مادیوونه هستیم

                بیخیال این زمونه

تاوقتی عشق توباشه

                     ایناحرف مابهونه

واسه عشق توهلاکم

                     این خطم اینم نشونه

حسرت زیارت تو

                مونده تواین دل زارم

کربلاتوتانبینم

                    آروموقرارندارم

چشای قشنگ عباس

                    خوابوازچشام گرفته

بدون توگم میشم تو

                     شب وروزوماه وهفته

یل کربلاابالفضل

               قربون اون قدوبالات

فدای چشای نازت

                 فدای خشکی لبهات

می شنوم صدای پاتو

                    رو زمین قدم میزاری

صدای رقیه میاد

            عموجان کی آب میاری


نظر

 

پروردگارا ! اگر آن چنان گریم که مژه هایم دانه ، دانه فرو ریزند . اگر آن سان فریاد کشم که گلویم از فریاد فرو ماند ، اگر تا آن جا به درگاه تو بر پای بمانم که پاهایم بخشکد، اگر در برابر عظمت و جلال تو آن قدر به رکوع خم شوم که مهر پشتم بشکند . اگر به درگاه تو آنقدر در سجده بمانم که چشمانم از حدقه بیرون آیند. اگر تا زنده ام به جای نان ، خاک بخورم و به جای آب خاکستر نوشم و همچنان ذکر توگویم و به فکر تو باشم ، باز هم حیا می کنم که سر به سوی آسمانها بردارم. زیرا می دانم که هنوز شایسته مغفرت و عفو تو نیستم.
دریافت کد :: صدایاب