ساعت فلش

آذر 89 - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاکم سوادکوه

آرامش غنیمت است وترک آن خسارت.

                                         ((پیامبراکرم ص))

بزرگترین عبادت اندیشه دروظیفه است.

                                         ((امام رضا ع))

یادگیری درکودک نورس مانند نقش روی سنگ است ودرانسان بزرگسال مانند نوشتن برآب.

                                                                                             (( پیامبراکرم ص))

 

ادامه مطلب...دریافت کد :: صدایاب