ساعت فلش

اسفند 1388 - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خاکم سوادکوه

نظر

بگذار!

بگذار سپیده سر زند .

چه باک که من بمیرم و شبنم فرو خشکد .

و شبگیر خاموش شود و شباهنگ گنگ گردد .

و مهتاب رنگ بازد و ستاره ی سحری باز گرددد .

و راه کهکشان بسته شود …

بگذار سپیده سر زند و پروانه به سوی آفتاب پر کشد
دریافت کد :: صدایاب