ساعت فلش

یادمان باشد - خاکم سوادکوه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاکم سوادکوه

یادمان باشد همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یک شوخی بود"

کمی کنجکاوی پشت "همینجوری پرسیدم"

قدری احساس پشت "اصلا به من چه"

مقداری خرد پشت "چه میدانم"

و اندکی درد پشت "اشکالی نداره"

وجود دارد...!!دریافت کد :: صدایاب